کابین رنگ اتوماتیک

کابین رنگ اتوماتیک

 

کابین رنگ همواره یکی از ملزومات اصلی خطوط پاشش رنگ پوری محصوب می شود می توان آن را در ابعاد و اندازه های
مختلف طراحی و تولید کرد.
انتخاب ابعاد و اندازه ی کابین رنگ بستگی به ابعاد و اندازه فیزیکی بزرگترین قطعه مورد نظر جهت رنگ آمیزی در کابین دارد.
برخی از مزایای کابین های اتوماتیک
قابلیت نصب ربات های پاشش رنگ Reciprocator
قابلیت جمع آوری رنگ از کف کابین توسط جاروی اتوماتیک Cleaner Sweep
امکان اتصال انواع فیلترهای سینتری هوا و مونوسایکلون و افتر فیلتر
دارای کف استیل و مخزن انتقال پودر از کف کابین به الک اتوماتیک
امکان داشتن همزمان دریچه پاشش رنگ توسط ربات و اپراتور
نصب پایه های رگلاجی در پایه های کابین جهت تراز نمودن صحیح کابین در محل نصب