کابین آبشار رنگ مایع

کابین آبشار رنگ مایع

کابین آبشار رنگ مایع

Powder Coating Water Fall

آبشار رنگ یا اتاق رنگ که در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته بیشتر

کاربرد دارد که در 2 مدل

آبشار با پمپ و بدون پمپ ( No Pomp ) نسبت به کار طراحی و ساخته میشود

به منظور جلوگیری از آلودگی ناشی از پاشش رنگ مایع به محیط اطراف و سالن تولید از کابین آبشار

رنگ مایع استفاده می گردد .

اهمیت سلامت پرسنل و داشتن محیط کار سالم مطابق با استاندارد های روز دنیا سبب استفاده روز

افزون این کابین ها در کارخانجات و کارگاه ها شده است .

کابین آبشار رنگ طوری طراحی شده که در سینی آبریز روبروی اپراتور آبشاری ایجاد میشود

که در هنگام پاشش گرده رنگ به دیوار چسبیده و بر روی آب کف و آن جمع آوری میشود .

کابین آبشار دارای فن مکنده می باشد که باعث به تله انداختن رنگ داخل کابین میشود.

هوای داخل کابین از زیر پرده آب و از میان ریزش آب پرده هوا مکش شده رنگ از هوا جدا میشود .

هوای مکش شده بعد از عبور از زیر پرده آب از کانالهایی عبور می کند که دارای تعدادی نازل می باشد

که بر اثر اسپری آب مانع از خروج رنگ از کابین می گردد.

بعد از خروج هوا از کانال اسپری به وسیله قطره گیر های مخصوص قطرات آب از هوا جدا می شود .

کابین آبشار رنگ با توجه به تیراژ و ابعاد قطعه و همین طور سطح اتوماسیون مورد استفاده در

خط رنگ مایع دارای ابعاد و اشکال متنوعی میباشند.

این کابین ها به سفارش خریدار از ورق های گالوانیزه و یا استیل ساخته میشود .

آبشار رنگ