کابین رنگ

کابین رنگ

با ابعاد و اندازه های مختلف طبق نیاز مشتری

کف وان چهرطرف شیب و مخزن کشوئی تعبیه شده ر زیر وان

نحوه نصب و مونتاژ توسط پیچ و مهره و روکش رنگ استاتیک