کابین دستی

"<yoastmark

کابین پاشش رنگ دستی
کابین ها دستگاه هایی جهت پاشش رنگ های مختلف بر انواع قطعات فلزی می باشند. چون در این سیستم ها جهت پاشش از رنگپاش
های دستی استفاده می شوند بنابراین نیاز به وجود نفراتی (اپراتور) جهت پاشیدن رنگ با استفاده از تفنگ های رنگپاش(گان) وجود
دارد. این نوع کابین جهت سیستم های خط رنگ دستی با تعداد تیراژ پایین و سرعت کم مناسب می باشند.
ویژگی های کابین دستی
*انتقال حداقل پودر به سیستم بازیافت
*امکان جابجایی آسان
*وجود مخزن پودر جهت جمع آوری پودرهای بازیافت شده از سایکلون
دارای دریچه های پاشش از یک  یا دو طرف
 سیستم روشنایی DUST PROOF
شاسی مجزا
دریچه های ورود و خروج قطعه از یک یا دو طرف
*قابلیت نصب درب های لولایی و یا کشویی جهت دریچه های ورودی و خروجی پاشش
*دارای کف شیب دار و یک خروجی به ازاء هر سایکلون
*تمیز شدن سریع جهت تعویض رنگ
*قابل استفاده در سیستم های پاشش دستی و خطوط پیوسته
*ساخت به صورت پانلی
*استفاده از ورق های مصرفی گالوانیزه با پوشش رنگ پودری جهت ساخت آن.