دستگاه پودر پاش استاتیک
دستگاه پودر پاش استاتیک

دستگاه پودرپاش استاتیک

مشخصه کلی

سیستم                                                    Corona

مدل                                               OM-TRN-110

قابلیت تمایز          Corona Plus, Flat Jet, Vortex

ظرفیت مخزن                                                35 Lt

تعداد نازل                                                 16 mm

                                                            20 mm

                                                           24 mm

راندمان دستگاه                                              86%

مشخصات فنی

جریان برق                                         220V-50 HZ

کلاس محافظتی                                              Ip – 54

استاندارد اروپا                                          EN 50050

میزان پودر خروجی                             5 – 30 Kg/hour

فشار ورودی هوا                                      5 Bar(max)

اندازه خروجی شیلنگ                             8 mm (inside)

باد مصرفی                          3501 tr/min (21m/hoyr)

کیفیت هوای ورودی                           Oil 0.1ppm (max)

مشخصات GUN

مدل                                                  OM-TRN-110

ولتاژ                                                         100 KV

حداکثر جریان                                                80 HA

سیستم باردهی                                           Negative

طول کابل                                                       5/5 m

طول گان                                                   350 mm

وزن گان                                                      450 g