پاشش اتوماتیک

سیستم پاشش اتوماتیک

سیستم پاشش اتوماتیک

سیستمهای پاشش اتوماتیک که در خطوط پیوسته

با ظرفیت تولید بالا کاربرد دارند، دارای ویژگی میباشند

دارای LCD 5.7 قابلیت اعمال کلیه تنظیمات از روی CD بصورت TOUCH

پوشش دلخواه و تنظیم سرعت و حرکات متناسب با نوع محصول و قابلیت بالای حجم کاری روزانه

امکانات قابل نصب این سیستم دارای حافظه ای با قابلیت ذخیره 12 برنامه میباشد که با توجه به برنامه های داده شده

تشخیص میدهد قطعه عبوری چه تعدادگان برای پوشش نیاز دارد از دیگر امکاناتی که میتوان از روی دستگاه نصب نمود

سیستم تشخیص اختلال در کانوایر و فن بازیافت است که با دریافت سیگنال مستقیم بصورت اتوماتیک خاموش میشود

جعبه کنترل کننده اصلی شما میتوانید بطور مستقل حداقل و حداکثر ارتفاع حرکتی و سرعت بالارونده و پایین رونده را توسط

یونیت PIC که صفحه ای هوشمند میباشد با حرکت انگشت تنظیم نمایید جعبه کنترل هوای فشرده و منبع تامین کننده پودر را

کنترل میکند تکنولوژی هوشمند PIC از طریق کنترل و تزریق هوا و میزان فشار با استفاده سوپاپ سلنوئیدی و نیز

یوئیچ کنترل برق عملکرد دستگاههای OMEGA را تنظیم میکند.

مخزن رنگ این مخزن طوری طراحی شده که بیشترین خروجی پودر مورد نیاز را برای تولیدات مستمر فراهم  آورد

گانهای پاشش اتوماتیک در گروههای دوتایی، چهارتایی، شش تایی و یا هشت تایی بر روی بدنه متحرک ربات

قرار دارند و توسط این منبع تغذیه میشوند.

سیستم پاشش اتوماتیک

سیستم پاشش اتوماتیک