دستگاه پاشش رنگ پودری

استفاده از دستگاه رنگ پاش پودری باعث می شود ضخامت رنگ را بتوان روی قطعه تنظیم کرد.
قطعات با ضخامت رنگ کم را نیز به وجود آورد.این دستگاه ها این امکان را به شما می دهد تا
نقاطی که که به سختی قابل دسترسی است را نیز بتوان رنگ کرد.این دستگاه این مزیت را دارد
تا در میزان رنگ مصرفی صرفه جویی کند.
رنگهای پودری این امکان را دارند تا بصورت چند باره از آن ها استفاده کرد و دستگاه رنگ پاش
این مزیت را بوجود آورده است.نکته بسیار مهم این است که رنگ های پودری از نظر آسیب زیست
محیطی بسیار امن بوده و به هیچ عنوان به محیط زیست آسیب نمی زنند.
شیوه استفاده با پیشرفت فناوری های حوزه رنگ،شاهد این مسئله هستیم که رنگ های مایع
جایگزینی به نام رنگ های پودری پیدا کرده اند.
تولید کنندگان همواره تلاش می کنند تا با بهره بردن از تجهیزات مختلف از رنگ های پودری
در کار خود استفاده کنند.
دستگاه پاشش رنگ پودری
رنگ های پودری را باید برای استفاده ذوب کرد و به همین دلیل روی فلزات زده شده و از آن
استفاده می شود.نقطه ذوب قطعات فلزی در انجام این کار اهمیت بسیار زیادی دارد.
خوشبختانه امروزه وسایل و تجهیزاتی که برای استفاده از رنگ پودری در بازار وجود دارد بسیار
متنوع می باشد.اگر بخواهیم به یکی از مهمترین این وسایل و تجهیزات اشاره کنیم،باید از دستگاه
پاشش رنگ استفاده کنیم.
تامین کننده انواع دستگاه های رنگ پاش پودری خارجی و داخلی
یکی از معتبر ترین گروه های تامین کننده دستگاه های پاشش رنگ پودری داخلی و خارجی اعم
از: DJS IRIS_OMEGA پوکنا _واگنر آلمان و گمای سوئیس تماما بصورت دستی و اتومات،
گروه صنعتی شهاب فام می باشد.که در طی سالیان متوالی سابقه درخشانی را از لحاظ ارائه اجناس
و کیفیت و خدمات رسانی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.